Schöck Tronsole®

Готови за монтаж елементи за шумоизолация за всички стълбищни връзки

Ефективна шумоизолация за стълби.Като шумоизолационна система, типовете Schöck Tronsole® предлагат ефективна шумоизолация за всички стълбищни връзки – с най-високо ниво на шумозащита.

Предимства

  • Цялостна система

Идеално пасващи решения за всяко стоманобетонно стълбище. Вариантите на Schöck Tronsole® са идеално съчетани един с друг и осигуряват ефективна изолация от шум при удар, която обхваща всички подсекции на структурни елементи. Подходящ за спирални или прави стълби и за площадки.

  • Висока надеждност за планиране

Доказани продукти с необходимите германски статични проверки, като например одобрението за Schöck Tronsole® тип Q, тип T и тип P.

  • Свобода на дизайна

Връзките с Schöck Tronsole® не изискват конзолна структура, позволяват проектирането на въздушни фуги и полагането на филигранен видим бетон.

  • Лесна и безопасна инсталация

Благодарение на оптимизираните продукти и безопасността на синята линия. Готовите за монтаж продукти на Schöck Tronsole® също уплътняват фуги, като по този начин се избягват грешки при монтажа. За резултат без акустични мостове.

Attached files

Wide variety of elements for greater design freedom

Whether you want to build a balcony, loggia, terrace, railing or roof board, Schöck's universal product range helps you choose the right solution for insulating thermal bridges with these elements. In the attachments section you can download the technical specification of the elements and other documentation.

Contact us for a free consultation via our contact form!

Attached files

Our products

Cookie Policy (EU)