Schöck Bole®

Reliable shear reinforcement in punching for flat plates

Ефективното решение срещу продънване. Schöck Bole®, готовата за монтаж армировка за безгредови плочи, предотвратява продънването в зоните около опорите.

Предимства

  • Високо ниво на безопасност

Одобрен за употреба в цяла Европа със знак CE (Европейска техническа оценка).

  • Лесен монтаж

Всички типове Schöck Bole® осигуряват лесeн и бърз монтаж.

  • Готови за монтаж елементи

Schöck Bole® се доставя готов за монтаж, осигуряващ бърза и сигурна инсталация. Армировката е готова за монтаж и осигурява оптимално усвояване на силата около зоната на колоната, като по този начин се съпротивлява на срязване при пробиване. По този начин Schöck Bole® предлага разширен обхват за деликатен архитектурен дизайн – без никаква нужда от капители на колони или падащи панели.

  • Специално решение

Лесно и бързо изпълнение на строителна площадка с Bole® тип U и O.

Тип F е разработен за монтаж в завод за сглобяеми стоманобетонни конструкции

Attached files

Wide variety of elements for greater design freedom

Whether you want to build a balcony, loggia, terrace, railing or roof board, Schöck's universal product range helps you choose the right solution for insulating thermal bridges with these elements. In the attachments section you can download the technical specification of the elements and other documentation.

Contact us for a free consultation via our contact form!

Attached files

Our products

Cookie Policy (EU)