Schöck Isokorb® XT/T Type А

Schöck Isokorb® XT тип A за бордове предлага устойчива алтернатива на опаковането с изолационни материали.

Schöck Isokorb® XT тип A е предвиден да поема натоварванията от бордове с или без парапети и да ги предава на основната конструкция.

Предимства

 • Ефективен и издръжлив
  Алтернативата на опаковането на парапети с изолационни материали
 • Сертифициран елемент за използване в пасивнитe къщи.
 • Повече свобода при проектиране
  Възможно изпълнение на видим бетон
 • Увеличаване на стойността
  По-големите и тераси увеличават стойността на жилищната
  Без термични мостове и проблеми с изолирането. Закрепването с крепежни елементи на парапети и др. е възможно без проблеми
 • Сигурност на конструкцията
  Чрез Европейска техническа оценка (ETA) от DIBt
 • Надеждна противопожарна защита
  В допълнение към стандартния вариант в R0, Isokorb® във версията с клас на пожароустойчивост REI 120 отговаря на най-високите стандарти за противопожарна защита
 • Подробна техническа документация и изчислителен софтуер.
  Стандартизиран
  Предлага се стандартно във височини от 160 до 250 mm
Attached files

Wide variety of elements for greater design freedom

Whether you want to build a balcony, loggia, terrace, railing or roof board, Schöck's universal product range helps you choose the right solution for insulating thermal bridges with these elements. In the attachments section you can download the technical specification of the elements and other documentation.

Contact us for a free consultation via our contact form!

Attached files

Our products

Cookie Policy (EU)