Изолирахте дома си, но сметките не намаляват, какви са причините?

август 15, 2022

Какви са най-добрите продукти и техники за топлоизолация?

Основната причина да изолираме домовете си е да намалим разхода на енергия, което от своя страна увеличава и комфорта ни на обитаване. В резултат на това решение всеки собственик очаква намаляване на оперативните разходи за потребление на енергия в дългосрочен план и пестене на ресурси от месечното финансово обезпечаване на дома. В много ситуации обаче собствениците на жилища, които са предприели тази стъпка, осъзнават, че въпреки голямата финансова инвестиция за ремонт и изолиране на дома, очакванията за възобновяване на инвестицията не се реализират. Анализираме какви може да са причините зад този проблем.

Масовите методи на изолация и проблемите с тях:

Заплащането на високи сметки за енергийна обезпеченост на дома най-вероятно се дължи на некачествена изолация на сградата още по време на строителството или пък на нейната липса като цяло. Изолирането на сградите е задължителен стандарт вече над 10 години, но много често дори по-новите сгради изискват повторна изолация. Това се дължи на факта, че критичните зони, на които може да се появи термомост не са били елиминирани по време на строителството, тоест още в най-ранния етап не е помислено за най-ефективните методи за неговото цялостно премахване, което масово се случва в съвременната практика.

Този проблем предизвиква собствениците да търсят нови решения за подобряване на комфорта в дома и намаляването на разходите за отопление, охлаждане и климатизация.

Когато собствениците вземат решението да изолират домовете си, има няколко важни точки, които дефинират резултатите от целия процес – това са основно избор на материал и технологичен подход. Най-масовите материали за изолация в България са EPS и XPS, а изборът на подход зависи от решението дали да изолираме помещенията отвътре или отвън.

Специалистите препоръчват винаги, когато това е възможно, изолацията да бъде извършена отвън.

За да достигнем максимална ефективност на изолацията, целта ни всъщност е да изолираме външните стени и конструкцията от студения въздух отвън. Постигането на това с вътрешна изолация на дома е на практика невъзможно, защото всички ограждащи елементи на сградите остават подвластни на външните температури. Разбира се, при изолиране на дома отвътре се постига някакво ниво на топлоизолиране, което обаче няма да бъде напълно удовлетворяващо. Това е една от основните причини за недостатъчното намаляване на разходите за експлоатация, което води до разочарование в собствениците.

Друг проблем е, че вътрешните изолации освен, че не са достатъчно енергоефективни, могат да създадат и множество допълнителни проблеми като например увеличаване на нивата на влажност в помещенията и образуване на мухъл и плесен.

Това се дължи на факта, че точката, в която се срещат топлият въздух от вътре със студения въздух отвън (точка на оросяване) се отмества във вътрешността на помещенията и това води до образуване на конденз. Тоест при избор на този метод на изолация, очакваният комфорт на обитаване е невъзможно да бъде достигнат, дори напротив, той може да доведе до повече негативни последици, които от своя страна да станат причина и за повече разходи за справяне с тези проблеми.

Тогава остава изборът да изолираме дома отвън, тъй като той е по-ефективен, огражда външните стени и конструкцията като ги изолира от външната среда, точката на оросяване се отмества отвън и на практика се решават всички проблеми.

Как да изолираме дома си ефективно отвън?

Това е най-добрият метод за изолиране на сградите. Именно затова се прилага при изграждането на всички нови сгради. Когато изолираме съществуваща сграда обаче на дневен ред излизат други проблеми на реконструкциите като например оформяне на фасадата и изолиране на зони като балкони и лоджии, които имат специфична геометрия и детайли, трудни за овладяване.

Дори да изолираме фасадата напълно отвън, ако не предприемем специален подход към тези зони и не ги изолираме ефективно, там може да се образува т.нар. термомост, който разрешава достъпа на студен въздух вътре в помещенията. Повече за явлението термомост, можете да научите ТУК

Едното решение в случая е да намерим начин да „опаковаме“ целия балкон – отгоре, отстрани и отдолу с изолационен материал, което обаче може да загрози значително фасадата или пък да създаде допълнителни технологични проблеми в процеса на прилагането си.  

Съществува обаче и друго по-ефективно решение, което може напълно да премахне термомоста и да допринесе за 100% ефективното топлоизолиране на вашия дом, което ще сведе до минимум всички разходи за енергия. Isokorb предлага вариант за абсолютно отделяне на балконите от конструкцията на сградите, което физически разделя външните елементи от ограждащите стени, като премахва нуждата от тяхното изолиране.

При генерална реконструкция на дома, това може да се случи чрез прилагане на метода за премахване на съществуващия балкон и преизграждането му, използвайки решението на Isokorb. Освен, че ще допринесе за ефективната изолация на дома и минимизиране на разходите, прилагането на този елемент е и много добро, елегантно решение за фасадата. Когато се отнема нуждата от пълно „опаковане“ на балкона, имаме свободата да изберем най-подходящото архитектурно решение за фасадата на дома си.

Разбира се, в най-добрия случай е добре термомостът да бъде изолиран още по време на строителството на сградата. Именно затова нашият екип се стреми да дава повече гласност и информация за съществуването и изолирането на термомостове в строителството.

Научете повече за Schoeck Isokorb ТУК.

Политика на бисквитките