Енергоефективна жилищна сграда АCME

Инвеститор:
Проектант:

Авега Инженеринг по част “Конструктивна”

Строител:

Qhome (Quality homes) представлява енергоефективна многофамилна жилища сграда на строително-инвестиционната компания АКМИ. Това е първата жилищна сграда в България, сертифицирана по стандарта за устойчиво и зелено строителство EDGE (Ëxcellence in Desing for Greater Efficiencies). Сградата се намира в кв.Витоша“, гр. София и е с общо РЗП 4945,11 m2.

Проектът на сградата включва използването на иновативни методи, технологични и устойчиви решения за строителството, целящи максимален комфорт на обитаване, ниски операционни разходи и спестяването на вредни емисии. Едно от тези технологични решения за подобряване на енергийната ефективност на сградата е употребата на детайлите на Schöck тип Isokorb при лоджиите на всички апартаменти, предлагани от Термомост. Конструктивните детайли елиминират топлинните мостове, предотвратяват появата на влага и мухъл, поддържат добрия микроклимат и запазват топлината в помещенията. Прилагането на конструктивния детайл Isokorb предотвратява „опаковането“ на лоджиите с топлоизолация като постига еднакво ниво на пода вътре в помещението и лоджията, гарантира целостта и устойчивостта на настилките върху външните части на апартаментите и спестява допълнително строително-монтажни работи (СМР) като:

  • „Опаковане“ на лоджията с топлоизолация;
  • Спестяване на армировъчна стомана чрез намаляване на дебелината на замазките във вътрешната част на апартаментите.

В 55-те апартамента на QHome са използвани 113 елемента Schöck Isokorb® XT/T

Ако искате да изолирате появата на линейните топлинни мостове, то можете да се свържете с нас чрез контактната ни форма.

Политика на бисквитките