Еднофамилна жилищна сграда в Делта хил

Инвеститор:

Re-Energy

Строител:

Re-Energy

При еднофамилните жилищни сгради, често линейните термомостове се появяват при бордове на покриви, конзолни излизания на тераси, балкони и лоджии.

По време на изграждането на конкретния обект са използвани детайлите на Schöck тип Isokorb. По този начин се постига пълното топлинно отделяне на конзолата пред дневния тракт на къщата.

Детайл за топлинно изолиране на конзолни излизания .

Ефектът от изолирането на топлинния мост се вижда при снимка с инфрачервена камера. Ясно се очертава границата вън-вътре на подовата конструкция, което означава, че топлинният мост е успешно изолиран.

Инфрачервено изображение на подова конструкция с конзола, отделена чрез детайли тип “Изокорб”

По този начин гарантираме запазването на топлината в помещенията.

Монтирането на елементитесе извършва бързо. Не е необходимо допълнително обучение, тъй като монтажът е изключително опростен.

При направените полеви изпитвания на стоманобетонната конзола, стана ясно, че тя понася много по-голямо натоварване от предвидените по проект 3KN/m^2 временни товари и 2KN/m^2 постоянни товари.

Проектанти на обекта са: Проконсулт по част “Архитектура” и Авега Инженеринг по част “Конструктивна”

Ако искате да изолирате появата на линейните топлинни мостове, то можете да се свържете с нас чрез контактната ни форма.

Политика на бисквитките