Какво означава достъпен дом?

ноември 23, 2022

Всеки мечтае за собствен дом, в който да се чувства уютно и да води самостоятелен живот.

За по-възрастните и хората с увреждания обаче съществуват твърде много пречки пред комфорта в едно жилище.

Необходими са специфични функции, които да създадат усещане за сигурност, без някой да се тревожи за спокойствието и безопасността си. Затова и често се налага домът да бъде приспособен към нуждите на живеещите в него.

Дизайнът в помещенията играе ключова роля, за да могат хората да изпълняват всекидневните си задачи, без значение дали са с инвалидна количка, незрящи или имат други физически затруднения.

Един от най-често срещаните проблеми е преходът между вътрешното пространство и балкона, при който често се появява праг. Най-често използвания метод за изравняване на повърхността е понижаване на нивото на плочата в проекта и обличане с топлоизолация.

Това решение обаче е нетехнологично и трудно за изпълнение.  Ефективен начин за решаването му е Schöck Isokorb - иновативна система за топлоизолиране.

Schöck Isokorb елиминира напълно термомоста и измества точката на конденза извън помещенията, с което подобрява микроклимата в дома и предотвратява появата на влага и мухъл. Също така понижава разхода на енергия за отопление и охлаждане на жилището, монтира се лесно и осигурява безпроблемно достъпната среда.

Isokorb предоставя перфектна изолация на еркерите в сградите и дава абсолютна свобода в проектирането на фасадата и балконите.

Така по естетичен начин се осигурява комфортна и достъпна среда, подобрява се енергийната ефективност и се постига универсална функционалност в сградите.

На какви други изисквания за достъпност трябва да отговарят жилищата в новите сгради?

Идеята за достъпна среда се превръща в социална тема и съответно намира място още в първите стъпки на проектирането. Нормативната уредба в България също налага все повече изисквания за това.

Новите жилища трябва да могат лесно да се адаптират, когато това е необходимо, към различни специфични нужди на хора с постоянни или временни затруднения в придвижването.

Изисква се в жилищата да няма прагове или неравности, по-големи от 2 см, включително на монтираните дограми.

По отношение на балконите се предвижда всяко жилище в нова сграда задължително да има поне един балкон (лоджия, тераса) с минимални размери 150 х 150 см. 

Достъпът във всяка нова жилищна сграда трябва да се осигурява чрез стълби и асансьор, а ако сградата е до пет етажа, е възможно вместо асансьор да бъде инсталирана вертикална подемна платформа.

С оглед безопасното ползване от деца на стълбищата в новите многофамилни жилищни сгради парапетите не трябва да имат хоризонтални елементи, а само вертикални, като разстоянието между тези елементи не може да бъде повече от 9 см.

Надяваме се, че все повече нови жилища в България ще осигуряват достъпна среда и комфорт за всички ползватели. Повече от нашия полезен блог, четете тук.Политика на бисквитките